Zespół

 

dr hab. Marta Białecka-Pikul – kierownik laboratorium; adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu”), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca. Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci. Jest autorką monografii pt. Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych (Wyd. UJ, 2002). [czytaj dalej…]

dr Arkadiusz Białek – adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. [czytaj dalej…]

dr Magdalena Kosno - psycholog, pedagog specjalny, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Interesuje się rozwojem poznawczym w okresie dzieciństwa, w szczególności rozwojem funkcji zarządzających oraz teorii umysłu. Praca doktorska dotyczyła problematyki znaczenia funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego u dzieci sześcioletnich. [czytaj dalej...]

dr Marta Szpak - psycholog, współpracownik Instytutu Psychologii UJ. Interesuje się problematyką rozwoju mentalizacji (w szczególności wpływem reprezentacji doświadczeń związanych z więzią na poznanie społeczne) oraz implikacjami klinicznymi zaburzeń mentalizowania. [czytaj dalej...]


mgr Anna Filip - psycholog, logopeda. Absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Studium Pedagogicznym UJ [czytaj dalej...]

mgr Anna Ochał - psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje jako psycholog w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej.. [czytaj dalej...]

 

BADACZE


mgr Martyna Jackiewicz - psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie. [czytaj dalej...]

mgr Joanna Jakubowska - psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W trakcie studiów realizowała ścieżkę Psychologia Kliniczna Dziecka. Jest w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych. Interesuje się społecznymi uwarunkowaniami rozwoju mentalizacji. [czytaj dalej...]

mgr Paulina Szydłowska - absolwentka Psychologii oraz Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Podczas studiów magisterskich zrealizowała ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. [czytaj dalej...]
Klaudia Adamik - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Gabriela Figura - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Paulina Hajduk - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Daria Kaźmierczyk - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Anna Kramer - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Paulina Krupa - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Kamila Maciołek - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Karolina Mazurkiewicz - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Martyna Mucha - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Aleksandra Mysłek - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Katarzyna Helena Orłowska - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Klaudia Pazdan - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Karolina Skrobol - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Aleksandra Szeląg - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Sofia Wasilenko - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Magdalena Wiśniewska - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

 

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY


dr Irmina Rostek

dr Małgorzata Stępień-Nycz


mgr Maria Broda

mgr Magdalena Karwala

mgr Anna Kucharska

mgr Anna Pactwa

mgr Elżbieta Ślusarczyk

mgr Anna Szczypczyk
Logowanie dla pracownikow