Publikacje

Publikacje naukowe

  • Jakubowska, J., Białecka-Pikul, M., (2019). A new model of the development of deception: Disentangling the role of false‐belief understanding in deceptive ability. Social Developmenthttps://doi.org/10.1111/sode.12404
  • Białecka-Pikul, M., Kosno, M., Białek. A., Szpak M., (2019). Let’s do it together. The role of interaction in false belief understanding. Journal of Experimental Child Psychology, 177,  141-151. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.07.018
  • Białek, A., Białecka-Pikul, M., Filip, A., Broda, M. (2018). Relevance matters. Eighteen-month-olds’ use of relevant informative pointing as a predictor of two-year-olds’ language abilities. Infancia y Aprendizaje, doi: 10.1080/02103702.2018.1514710

 

Publikacje popularnonaukowe

Kosno, M. (2018). Jak wspierać rozwój samoregulacji u dzieci? Warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Białecka-Pikul, M. i Białek, A. (2011). Dlaczego przeszkolakom potrzebna jest wiedza o umyśle? Wychowania w Przedszkolu, 8.

Gdy nazywamy dziecko małym psychologiem i mówimy, że ma naiwną wiedzę o umyśle, czyli tzw. teorię umysłu lub inaczej – zdolność do mentalizacji, stwierdzamy, że potrafi ono dostrzec wewnętrzne przyczyny zachowań innych ludzi. Jak piszą psychologowie rozwojowi, dziecko przypisuje sobie i innym przekonania, pragnienia i emocje i, odwołując się do tych nieobserwowalnych, wewnętrznych stanów, wyjaśnia i przewiduje zachowania. Jak i kiedy u dzieci powstaje taka „zdolność do mentalizacji” czy „teoria umysłu”, czemu ona służy, czy jest dziecku potrzebna i w jakim celu?

Białecka-Pikul, M., Białek, A. i Rynda, M. (2011). Dziecko - naukowiec w kołysce czy mieszkaniec planety Umysł? Wszechświat, 1-3.

Ten metaforyczny tytuł odnosi się do jednego z podstawowych w psychologii rozwoju pytań, a mianowicie pytania, na czym polega rozwój poznawczy dziecka, jak z bezbronnej, wyposażonej tylko w reakcje odruchowe istoty staje się ono myślącym logicznie i abstrakcyjnie nastolatkiem.

Białecka-Pikul , M. (2007). Czy Kain kochał Abla? Charaktery, 12 (131), 10-17.

Biblia czy mitologia zawierają opisy relacji między rodzeństwem. Często, jak w przypadku Kaina i Abla, pierwsze nasuwające się skojarzenia na temat tej relacji, to walka, rywalizacja, uczucia nienawiści i wrogości. Czy jednak w świetle badań psychologów stosunki między rodzeństwem to przede wszystkim spory i kłótnie? Czy relacje rodzeństwa zmieniają się w miarę jak dzieci dorastają? Czy są jakieś korzyści z posiadania rodzeństwa, a jeśli tak, to kto i co zyskuje?