Strona Główna

Ze względu na podjęte działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zmuszeni jesteśmy odwołać planowane na 17 kwietnia seminarium naukowe. Będziemy starali się zorganizować seminarium w późniejszym terminie.

 

 

Jak dzieci widzą świat? Jak go interpretują? Jak wyjaśniają zachowania innych ludzi?

W Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka, działającym przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, opisujemy i wyjaśniamy zmiany w rozwoju poznawczym i społecznym małych dzieci. Korzystając ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń oraz troszcząc się o komfort dziecka, gwarantujemy bezpieczny i przyjazny dla naszych małych uczestników przebieg badań.

 


How children see the world? How they interpret it? How they explain other people’s behaviors?

In the ChildLab at the Institute of Psychology at the Jagiellonian University, we describe and explain the changes in cognitive and social development of young children. Using specially prepared spaces and caring for the comfort of the child, we guarantee a safe and friendly course of the study for our young participants.