Wystąpienia

Wystąpienia w roku akademickim 2017/2018:

Postery:

 • Białek, A., Rączaszek-Leonardi, J. (2018). Semiotic Relations as Controls of Interactions. Plakat zaprezentowany na the 8th Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics, 16-20 września, Tokio, Japonia.

 • Zubek, J., Białek, A., Jackiewicz, M, Adamik, K. (2018). Theory of Mind and Movement Synchrony. Plakat zaprezentowany na the 8th Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics, 16-20 września, Tokio, Japonia.

 • Jakubowska, J., Szpak, M., Białecka-Pikul, M., (2018). How Do Parents Use Mental State Language During Narration to Their 2- and 4-year-old Children? Plakat zaprezentowany na seminarium Flexible language in flexible mind. 29.09.2018, Kraków.

Prezentacje:

 • Białek, A., Białecka-Pikul, M., Gaze following predicts complementary joint action – semiotic analysis of infants’ triadic skills. Wykład wygłoszony na konferencji 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, 31 maja–2 czerwca 2018, Amsterdam, Holandia.
 • Kosno, M., Białek, A., Białecka-Pikul, M. Badanie ciągłości rozwoju na przykładzie badań nad rozwojem umiejętności rozpoznawania perspektywy drugiej osoby w okresie wczesnego dzieciństwa. Referat wygłoszony na XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Dziecko i jego dzieciństwo w biegu życia”, 14-16 czerwca 2018, Kamień Śląski.
 • Białek, A., Rączaszek-Leonardi, J. (2018). From ritualization to conventionalization – another take on the development of pointing. Wykład wygłoszony na The 7th Peripatetic conferences on Cognitive Systems Modeling, 18-21 września, Małe Ciche.
 • Filip, A., Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M., Kuś, K., (2018). Wczesna diagnoza szansą wczesnej terapii. Adaptacja narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju pragmatyki u dzieci w 2-4 roku życia. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka na temat „Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie.” 21-22.09.2018, Warszawa.

Wystąpienia w roku akademickim 2016/2017:

Postery:

Prezentacje:

 • Białek, A.(2017). Wspólna uwaga. Znaczenie w rozwoju człowieka oraz kontrowersje w wyjaśnieniu. Wykład wygłoszony na II studencko-doktoranckich warsztatach z nauk o poznaniu i komunikacji Kognikacja 2017, 5-6 kwietnia 2017, Pobierowo.
 • Białek, A. Dziecięce rozumienie umysłu. Zapraszany wykład wygłoszony na Letniej Szkole Kognitywistyki, Czytanie znaków. Czytanie umysłu, 20-23 września 2017, Kazimierz Dolny.
 • Białecka-Pikul, M. (2017). Jak rozwija się rozumienie społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym? Wykład otwarty wygłoszony 30.09.2017 roku w Instytucie Psychologii UJ.
 • Zubek, J., Białek, A. (2017). Development of video game for studying joint action dynamics. Hackaton zorganizowany w ramach konferencji Aspects of Neuroscience, 17-19 listopada 2017, Warszawa.

 

Wystąpienia w roku akademickim 2015/2016:

Postery:

Prezentacje:

 

Wystąpienia w roku akademickim 2014/2015:

Postery:

Prezentacje:

 

Wystąpienia w roku akademickim 2013/2014:

Postery:

Prezentacje:

Prezentacje popularno-naukowe:

 

Wystąpienia w roku akademickim 2012/2013:

1. Society for Research in Child Development – Biennial Meeting, 18-20 kwietnia 2013, Seattle. Tytuł: Joint attention, protoinformative pointing and coping with frustration among Polish infants. Prezentowała Marta Białecka-Pikul. [PDF]
2. XVI Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 3-7 września 2013, Lozanna. Tytuły wystąpień:

3. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 27-29 maja 2013, Gdańsk. Tytuł: Polska adaptacja Skali Wczesnego Rozwoju Społeczno-Komunikacyjnego. Wyniki badań prowadzonych z udziałem dzieci 12miesięcznych. Prezentowała Irmina Rostek. [PDF]
4. 5th Joint Action Meeting, 26-29 lipca 2013, Berlin.Tytuł: Infants’ coordination of joint attention and joint action. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
5. Tilburg Gesture Research Meeting, 19-21 czerwca 2013, Tilburg. Tytuł: Responding to Joint Attention Predicts Joint Action. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
6. Ways to Protolanguage 3,25-26 maja, Wrocław. Tytuł: Posługiwanie się gestami wskazującymi, odniesieniowymi i pantomimicznymi oraz językiem w drugim roku życia. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
7. 2013 ISSBD Regional Workshop: Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence, 12-14 września 2013, Budapeszt. Tytuł: Does joint attention predict earliest skills of gestural and linguistic communication? Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]