Zebrania

Od 23 lutego 2017 roku zebrania zespołu laboratorium będą odbywać się w czwartki o g. 16:45 w ChildLab.

W semestrze letnim 2016/2017 w trakcie zebrań laboratorium wygłoszone zostaną następujące referaty:

Data
Tytuł wystąpienia
23.02 dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Małgorzata Stępień-Nycz
Polska adaptacja dziecięcej skali poznania społecznego
09.03 mgr Paulina Szydłowska Rola statusu społeczno-ekonomicznego w rozwoju społecznych preferencji 4-ro letnich polskich dzieci
16.03 mgr Martyna Jackiewicz Kompetencja rodzicielska i teoria umysłu u dzieci w wieku przedszkolnym - model zależności
23.03 mgr Anna Filip Badania złożoności składniowej w kontekście teorii umysłu
30.03 mgr Joanna Jakubowska Teoria umysłu - poziom wykonania zadań przez dzieci w wieku 42 i 48 miesięcy
20.04 dr Julian Zubek Wyniki eksploracyjnej analizy danych
27.04 dr hab. Marta Białecka-Pikul Be in tune. The role of interaction between child and adult in false belief understanding 
04.05 dr Julian Zubek Inwariancja pomiaru
11.05 mgr Joanna Jakubowska Teoria umysłu a oszukiwanie taktyczne
18.05 mgr Martyna Jackiewicz

Status socjoekonomiczny rodziny a odległe cele socjalizacyjne rodziców dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa

25.05 dr Julian Zubek Interpretacja poziomów inwariancji w modelach
równań strukturalnych
08.06 mgr Anna Filip Language Use Inventory (LUI) - polska wersja kwestionariusza do pomiaru dziecięcej kompetencji pragmatycznej
22.06

dr Magdalena Kosno

dr Arkadiusz Białek,
mgr Martyna Jackiewicz

Pomiar tempa przetwarzania informacji

Kapitał kulturowy - teoria i pomiar

07.07 mgr Joanna Jakubowska

 

W semestrze zimowym 2016/2017 w trakcie zebrań laboratorium wygłoszone zostaną następujące referaty:

Data Tytuł wystąpienia
10.11 mgr Anna Filip
Zjawisko rekursji w języku, komunikacji oraz teorii umysłu
24.11 mgr Joanna Jakubowska
Rozwój zdolności decepcyjnych u dzieci na przełomie średniego i późnego dzieciństwa
08.12 mgr Martyna Jackiewicz
Techniki do pomiarów stylów rodzicielskich
15.12 dr Magdalena Kosno Podsumowanie przebiegu badań
22.12 dr hab. Marta Białecka-Pikul Uniwersytet Cambridge, Centre for Family Research - relacja z pobytu na stażu naukowym
05.01 dr Marta Szpak Szkolenie Syntax SPSS
12.01 dr Marta Szpak, dr hab. Marta Białecka-Pikul Pomiar uświadamiania sobie umysłu dziecka w narracjach rodziców
26.01 mgr Joanna Jakubowska Odwoływanie się do stanów mentalnych w narracjach rodziców a wykonanie testów fałszywych przekonań u dzieci w wieku 24 i 48 miesięcy
02.02 dr Magdalena Kosno, dr hab. Marta Białecka-Pikul From spontaneous to reflective Theory of Mind. How gestures render development?