Arkadiusz Białek

Dr Arkadiusz Białek - adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie (szczególnie zajmuje się empirycznymi i teoretycznymi dociekaniami dotyczącymi rozumienia i posługiwania się przez niemowlęta i małe dzieci gestami ikonicznymi i wskazującymi). W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy (Kraków:WUJ).

Publikacje:

  1. Białek, A. (w recenzji). Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wieku. Psychologia społeczna.
  2. Białek, A. (2010). Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 220 s.
  3. Białek, A. (2009). Niejawne uwzględnianie cudzej perspektywy. Psychologia Rozwojowa, 3, 9-21.
  4. Białek, A. (2007). „Sympatia”, empatia, podejmowanie perspektywy. Psychoterapia, 3 (142), 23-36.
  5. Białek, A. (2007). Wartości i tożsamości kulturowe u przedstawicieli trzech generacji Polaków. Forum Europejskie, 14, 31-49.
  6. Białek, A. (2005). Konik morski w mózgu. Charaktery, Nr 1 (96), 21-23.
  7. Białek, A. (2004). Encyklopedia współczesna. 1978-2004. Kraków: Zielona Sowa. (współautor haseł z zakresu psychologii).