Joanna Jakubowska

Joanna Jakubowska – psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W trakcie studiów realizowała ścieżkę Psychologia Kliniczna Dziecka. Jest w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych. Uczestniczyła jako wolontariusz w projekcie „mosTy2” organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”. Interesuje się społecznymi uwarunkowaniami rozwoju mentalizacji.