Międzynarodowe seminarium „From implicit do explicit cognition. The cognitive development in childhood"

W piątek 26.09.2014 roku w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „From implicite to explicit cognition. The cognitive development in childhood”. Celem spotkania, w którym wzięli udział badacze z ośrodków zagranicznych i polskich, była wymiana wiedzy i prezentacja prowadzonych badań nad rozwojem poznawczym dzieci. Organizatorem sympozjum było Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka, działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seminarium otworzyła dr hab. Marta Białecka-Pikul witając zaproszonych gości. Wśród przedstawicieli ośrodków zagranicznych znaleźli się: prof. György Gergely (Central European University, Węgry), prof. Katharina J. Rohlfing (Bielefeld University, Niemcy), prof. Anne Henning (University of Health Sciences Gera, Saarland University, Niemcy), prof. Vasudevi Reddy (University of Portsmouth, Anglia), dr Mikołaj Hernik (Central European University, Węgry). Polskie uczelnie reprezentowali, oprócz członków Zespołu Laboratorium: dr hab. Adam Putko (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), dr hab. Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski), dr Andrzej Tarłowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa) i dr Ewa Haman (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Arkadiusz Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz dr Przemysław Tomalski (Uniwersytet Warszawski).

Rozpoczęcie seminarium przez dr hab. Martę Białecką-Pikul

Rozpoczęcie sympozjum. Na zdjęciu, od lewej: dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. György Gergely, dr Mikołaj Hernik, prof. Vasudevi Reddy oraz uczestnicy seminarium.

W trakcie seminarium odbyły się cztery sesje referatowe, obejmujące łącznie 13 prezentacji. Pomiędzy sesjami, w trakcie przerw kawowych, prelegenci i uczestnicy mogli nabrać sił i porozmawiać. Nie tylko seminarium, ale i dyskusje kuluarowe pozwalały więc wymieniać doświadczenia i omawiać istotne dla rozumienia rozwoju dzieci kwestie.

Dr Arkadiusz Białek zapowiada wystąpienie dr Anne Henning

Dr Arkadiusz Białek zapowiada wystąpienie dr Anne Henning pt. Is There Continuity in Children's Social-cognitive Development? A Longitudinal Study”

Celem sympozjum, oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, była prezentacja projektu „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji” oraz wyników dotychczasowych, trwających od ponad 2,5 roku badań. Dr hab. Marta Białecka-Pikul, w wystąpieniu pt. „Is Development of Theory of Mind Sequential? From Joint Attention to Implicit Theory of Mind” pokazała, że wiedza o stanach wewnętrznych nie jest nagle wyłaniającą się zdolnością, ale – wynikiem złożonych procesów rozwoju wspólnej uwagi oraz gestów. Dr Arkadiusz Białek dyskutował natomiast zależności pomiędzy temperamentem dzieci a rozwojem implicytnej teorii umysłu („Predictors of Implicit Theory of Mind”), a dr Małgorzata Stępień-Nycz – zależności pomiędzy rozwojem wiedzy o emocjach a innymi aspektami wiedzy o stanach wewnętrznych („Emotions in Early Social Cognition. Can a Componential View of Theory of Mind be Confirmed?”).

Seminarium stało się przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń oraz sposobem na rozpowszechnienie w Polsce i w Europie informacji o działaniu Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka. Całe spotkanie okazało się niezwykle owocne. Mamy nadzieję, że za kilka lat uda się je powtórzyć!


Program seminarium*:

9.00 - 10.45

György Gergely (Central European University, Hungary): "Turn-taking Contingent Reactivity as an Ostensive Cue For Attributing Communicative Agency[streszczenie]
Marta Białecka-Pikul (Jagiellonian University, Poland): "Is Development of Theory of Mind Sequential? From Joint Attention to Implicit Theory of Mind"
Adam Putko (Adam Mickiewicz University, Poland): "Perspective Tracking in the False-Belief Task: Do Language and Executive Function Matter?" [streszczenie]

Coffee break 10.45-11.15

11.15 - 13.15

Katharina J. Rohlfing (Bielefeld University, Germany): "Familiarity with a Situation Frees Children’s Cognitive Resources[streszczenie]
Maciej Haman (Warsaw University, Poland): "Counting before Counting"
Andrzej Tarłowski (University of Finance and Management, Poland), Ewa Haman (Warsaw University, Poland): "The Role of Language and Experience with Nature in the Development of Reasoning about Living Kinds"
Arkadiusz Gut (Catholic University of Lublin, Poland): "Referential Opacity: a Key to Children’s Explicit Understanding of Mind"

14.45 - 16.30

Anne Henning, Daniela Mink & Gisa Aschersleben (University of Health Sciences Gera, Saarland University, Germany): "Is There Continuity in Children's Social-cognitive Development? A Longitudinal Study"
Arkadiusz Białek (Jagiellonian University, Poland): "Predictors of Implicit Theory of Mind"
Przemysław Tomalski (Warsaw University, Poland): "Social Cognition in Infants: the Effects of Cultural and Socioeconomic Factors on Communicative Development"

Coffee break: 16.30-17.00

17.00 - 18.45

Vasudevi Reddy (University of Portsmouth, England): "Engagement Matters: Understanding Others in Infancy"
Małgorzata Stepien-Nycz (Jagiellonian University, Poland): "Emotions in Early Social Cognition. Can a Componential View of Theory of Mind be Confirmed?"
Mikołaj Hernik (Central European University, Hungary): "Action Anticipation in Infancy: Directions of Agents and Directions of Actions"

* Jeśli jest dostępne streszczenie lub prezentacja wystąpienia, tytuł wystąpienia jest podkreślony jak odnośnik do strony internetowej.