Magdalena Kosno

dr Magdalena Kosno - psycholog, pedagog specjalny, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Psychologii UJ. W ramach studiów magisterskich realizowała ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja Oligofrenopedagogika realizowanych na UP im. KEN w Krakowie.  Interesuje się rozwojem poznawczym w okresie dzieciństwa, w szczególności rozwojem funkcji zarządzających oraz teorii umysłu. Praca doktorska dotyczyła problematyki znaczenia funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego u dzieci sześcioletnich. Pracuje w Niepublicznej Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Publikacje książkowe

Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska H., Dzida D., Grzymała-Moszczyńska J., Kosno M., (2013). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności, Warszawa, Wydawnictwo: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ISBN: 978-83-62360-26-0. Książka dostępna on-line: http://www.ore.edu.pl

Publikacja otrzymała nagrodę: European Roma Spirit Award

Rozdziały w monografiach

Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M. (2011). Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne [w:] Monografia stanowiąca podsumowanie projektu badawczego: Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne, Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, s. 51-85.

Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M., (2011). Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich w polskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe. [w]: B. Weigl, M. Różycka (red.) Romowie 2011. Życie na pograniczu, Warszawa: Wydawnictwo Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, s. 56-89.

Kosno, M., Byczewska-Konieczny, K., (2015). Studia nad rozwojem funkcji zarządzających w średnim dzieciństwie i w wieku senioralnym. [w:] D. Kubicka (red.) Nowe perspektywy badań rozwoju w dzieciństwie i dorosłości. (s. 63-83) Kraków: WUJ.

Artykuły w czasopismach punktowanych

Kosno, M. (2010). O powiązaniach funkcji zarządzających i dziecięcych teorii umysłu: wnioski z badań metodą mikrogenetyczną. Psychologia Rozwojowa, 15(1),
s. 61-75.

Kielar-Turska, M., Kosno, M. (2013). Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających. Psychologia Rozwojowa, 18(4), s. 9-27

Kosno, M., (2013). Kompetentny tutor. Znaczenie funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego. Psychologia Rozwojowa, 18(4), s. 95-110.

Stępień-Nycz, M., Rostek, I., Byczewska-Konieczny, K., Kosno, M., Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2015). Emotional and attentional predictors of self-regulation in early childhood. Polish Psychological Bulletin, 46(3), s. 421-432.

Białecka-Pikul, M., Kosno. M., Byczewska-Konieczny, K., (2016). Where was it? Working memory as a predictor of passive vocabulary development in the third year of life. Polish Psychological Bulletin, 47(1), s. 92-103.

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych

Kosno, M. (2016). Mieć ciastko i zjeść ciastko. Czym jest samoregulacja? Bliżej Przedszkola, 09.180/2016, s. 14-16.

Kosno, M., (2013). Romowie w polskiej szkole, Psychologia w szkole, 1, s. 9-14.

Projekty badawcze

  • w latach 2010-2011 projekt Specyficzne zaburzenia językowe i dysleksja jako możliwe długofalowe konsekwencje opóźnionego rozwoju mowy. III etap badań podłużnych dzieci w wieku od 8 do 10 lat, pod kierunkiem doc. dr hab. Magdaleny Smoczyńskiej, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • w latach 2010-2011 projekt Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkól podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne pod kierunkiem prof. dr hab. H. Grzymały-Moszczyńskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce i finansowanego ze środków Fundacji Batorego.
  • w okresie 2011-2014 roku pełniłam funkcję kierownika projektu Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy (nr 2011/03/N/HS6/01689), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium.