Paulina Szydłowska

mgr Paulina Szydłowska – absolwentka Psychologii oraz Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Podczas studiów magisterskich zrealizowała ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Zainteresowana tematyką Psychologii Rozwoju, Psychologią Kulturową, a w szczególności tematyką psychologicznych aspektów migracji. Prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność dla dzieci w różnym wieku w Twórczym Ośrodku Edukacji Kangur i warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w ramach Wielickiego Uniwersytetu Dzieci. Współpracuje m.in. z Polskim Komitetem ds. UNESCO, prowadząc warsztaty dla nauczycieli w ramach programu pt. ”W kręgu kultury islamu”. Realizowała projekty dotyczące edukacji międzykulturowej oraz edukacji rozwojowej w ramach działań Fundacji Papaya. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również jako wolontariuszka w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Obecnie członkini zespołu badawczego w ramach projektu pt. "(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji" pod kierownictwem prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, realizowanego przez Fundację prof. Geremka we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Fundacją PZU.

Ukończone szkolenia:

19-20.06.2009 -Metody integracyjne w pracy z grupą – Wprowadzenie do pedagogiki zabawy (Centrum szkoleniowe Klanza)

20.01.2012 - Świat zmysłów – twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową (MNODN przy OTE Kangur, Kraków)

26.10.2013 - Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera) – edukacja i wychowanie (MNODN przy OTE Kangur, Kraków)

30.01.2015 - Trudne dziecko w grupie przedszkolnej – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami (MNODN przy OTE Kangur, Kraków)