Anna Ochał

Anna Ochał – psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje jako psycholog w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej. Interesuje się problematyką zaburzeń językowych u małych dzieci  oraz możliwościami wczesnej interwencji psychologicznej, szczególnie u dzieci urodzonych przedwcześnie. Jej praca doktorska będzie dotyczyć rozwoju poznawczego dzieci, które później niż ich rówieśnicy zaczynają mówić. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z logopedii.

Kursy, szkolenia:

  • 10.2013 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień (MNODN przy OTE Kangur, Kraków);
  • 04.2014 – Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice, szkolenie dla profesjonalistów (Fundacja Dzieci Niczyje)
  • 06.2014 – szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne z użycia Screeningowego Audiogramu Tonalnego