Marta Szpak

Dr Marta Szpak - psycholog, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ, psychoterapeuta psychoanalityczny. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Psychologii UJ. Absolwentka anglojęzycznych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Society - Environment - Technology. Interesuje się problematyką rozwoju mentalizacji (w szczególności wpływem reprezentacji doświadczeń związanych z więzią na poznanie społeczne) oraz implikacjami klinicznymi zaburzeń mentalizowania. Szczególnym obszarem zainteresowań jest rozwój myśli psychoanalitycznej i ustalenia psychoanalitycznie zorientowanych badań naukowych. Autorka monografii "Rozwój symbolizacji. Wybrane perspektywy psychoanalityczne" (WUJ, 2014) oraz niepublikowanej pracy doktorskiej pt. "Mentalizowanie w warunkach aktywacji systemu przywiązania" (2016).

Szkolenia:

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

Studium psychoterapii psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Wybrane publikacje:

Szpak, M. (2014). Rozwój symbolizacji. Wybrane perspektywy psychoanalityczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Białecka-Pikul, M., Szpak, M. i Stępień-Nycz, M. (w druku). Test Refleksji nad Myśleniem. Podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Białecka-Pikul, M., Kosno, M., Białek, A. i Szpak, M. (2019). Let’s do it together! The role of interaction in false belief understanding. Journal of Experimental Child Psychology, 177, 141-151.

Białecka-Pikul, M., Szpak, M., Zubek, J., Bosacki, S., Kołodziejczyk, A. (2018). The Psychological Self and Advanced Theory of Mind in Adolescence. Self and Identity.

Jakubowska, J., Szpak, M. i Białecka-Pikul, M. (2018). How Do Parents Use Mental State Language during Narration to Their 2- and 4-year-old Children?Psychology of Language and Communication, 22(1), 516-533.

Białecka-Pikul, M., Szpak, M., Haman, E. i Mieszkowska, K. (2018). Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4-6 lat: Test Refleksji nad Myśleniem. Psychologia Rozwojowa, 23(1), 41-68.

Szpak, M. i Białecka-Pikul, M. (2015). Attachment and alexithymia are related, but mind-mindedness does not mediate this relationship. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 285-299.

Białecka-Pikul, M. i Szpak, M. (2014). ‘Pomyśl o mnie, mamo’. Relacja matka-dziecko jako kontekst rozwoju zdolności mentalizowania. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży (s. 65-77). Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT.

Szpak, M. (2014). Sprawozdanie z konferencji: 15th Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference 2014 „THE UNCONSCIOUS - A bridge between psychoanalysis and cognitive science. Researchers and clinicians in dialogue” (28 lutego – 2 marca 2014). Psychoterapia, 2(169), 107-110.

Szpak, M. (2013). Nieświadoma fantazja jako przedmiot naukowej dyskusji w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym w latach 1943-1944. Psychoterapia, 3(106), 47-54.

· Jakubowska, J., Szpak, M. i Białecka-Pikul, M. (2018). Narracje. Psychology of Language and Communication

· Pacynka