Marta Szpak

Dr Marta Szpak - psycholog, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Psychologii UJ. Absolwentka anglojęzycznych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Society - Environment - Technology. Interesuje się problematyką rozwoju mentalizacji (w szczególności wpływem reprezentacji doświadczeń związanych z więzią na poznanie społeczne) oraz implikacjami klinicznymi zaburzeń mentalizowania. Szczególnym obszarem zainteresowań jest rozwój myśli psychoanalitycznej i ustalenia psychoanalitycznie zorientowanych badań naukowych. Autorka monografii "Rozwój symbolizacji. Wybrane perspektywy psychoanalityczne" (WUJ, 2014) oraz niepublikowanej pracy doktorskiej pt. "Mentalizowanie w warunkach aktywacji systemu przywiązania" (2016).

Szkolenia:

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Wybrane publikacje:

Szpak, M. (2014). Rozwój symbolizacji. Wybrane perspektywy psychoanalityczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Szpak, M. i Białecka-Pikul, M. (2015). Attachment and alexithymia are related, but mind-mindedness does not mediate this relationship. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 285-299.

Białecka-Pikul, M. i Szpak, M. (2014). ‘Pomyśl o mnie, mamo’. Relacja matka-dziecko jako kontekst rozwoju zdolności mentalizowania. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży (s. 65-77). Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT.

Szpak, M. (2014). Sprawozdanie z konferencji: 15th Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference 2014 „THE UNCONSCIOUS - A bridge between psychoanalysis and cognitive science. Researchers and clinicians in dialogue” (28 lutego – 2 marca 2014). Psychoterapia, 2(169), 107-110.

Szpak, M. (2013). Nieświadoma fantazja jako przedmiot naukowej dyskusji w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym w latach 1943-1944. Psychoterapia, 3(106), 47-54.